Serwis

1.  Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:  PTH SECURAL, ul. Gen. K. Pułaskiego 4, 41-205 Sosnowiec

2.  Kontakt do działu serwisu: sklep@e-secural.pl,  tel. 32 291 88 10,  32 291 86 17

 

Procedura reklamacji towarów

1.  Wszystkie produkty oferowane w sklepie  internetowym  www.e-secural.pl  posiadają gwarancje producenta  i mogą być serwisowane w punktach serwisowych autoryzowanych przez producenta.

2.  Załączona do produktu gwarancja producenta ważna jest wraz z kopią faktury vat  zakupu, które należy dołączyć do reklamacji.

3.  Gwarancja i sposób jej realizacji zależą od warunków gwarancyjnych producenta.

4.  Dostarczenie towaru w ramach reklamacji gwarancyjnej w celu jej rozpatrzenia i naprawy jest niezbędne.  

5.  Miejscem wykonania zobowiązań wynikających z gwarancji na zakupiony towar  jest siedziba firmy SECURAL.

6.  Towar reklamowany w ramach gwarancji musi być dostarczony  do SECURAL na koszt Klienta. SECURAL pokrywa koszty dostarczenia  do Klienta naprawionego lub wymienionego  na gwarancji towaru.

7.  W celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej  konieczne jest przesłanie pocztą elektroniczną  na adres sklep@e-secural.pl informacji o zaistniałej usterce przez podanie w treści maila nazwy i modelu produktu, nr seryjnego urządzenia jeżeli jest to możliwe, opisu uszkodzenia oraz numeru faktury VAT zakupu.

8.  Klient pocztą zwrotną otrzyma formularz potwierdzenia zgłoszenia reklamacyjnego z nadanym numerem reklamacji. 

9.  Otrzymany formularz potwierdzenia zgłoszenia reklamacyjnego należy wydrukować, wypełnić i potwierdzić podpisem zgodność podanych danych oraz zgodę na warunki naprawy, a następnie dołączyć go wraz  z dokumentem gwarancyjnym wydanym przez producenta, jeżeli taki był dołączony do urządzenia oraz kopią faktury zakupu do przesyłki z reklamowanym urządzeniem. Przesyłkę należy wysłać  do SECURAL na adres PTH SECURAL , 41-205 Sosnowiec, ul Pułaskiego 4.

10.  SECURAL dopuszcza złożenie reklamacji bez dowodu zakupu o ile zakup zostanie potwierdzony w SECURAL.

11.  Odsyłany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, rejestratorów).  W przypadku braku oryginalnego opakowania za zgodą SECURAL dopuszcza się opakowania zastępcze, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Informację o braku oryginalnego opakowania należy zamieścić w zgłoszeniu reklamacyjnym.

12.  Towar powinien zostać przysłany kompletny,  z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego  sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru.

13.  Zgłoszona wada lub niezgodność towaru zamówieniem podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada podlega gwarancji lub niezgodność towaru z zamówieniem istniała w chwili jego wydania.

14.  Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany do Klienta.

15.  Klient oprócz roszczeń wynikających z wad towaru nie ma prawa do odszkodowania, między innymi z tytułu straconego zysku w rezultacie nabycia towaru  z wadami.

16.  Klient traci prawo do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w przypadku:

 • uszkodzeń towaru powstałych w przypadku niewłaściwego, bądź niezgodnego z instrukcją obsługi postępowania, przechowywania, instalacji oraz eksploatowania, a także zaniedbania z winy użytkownika 
 • uszkodzeń spowodowanych zużyciem eksploatacyjnym lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą współpracą z innymi  niekompatybilnymi urządzeniami 
 • stwierdzenia modyfikacji, napraw lub jakichkolwiek manipulacji w reklamowanym urządzeniu, dokonanych poza autoryzowanym punktem serwisowym.

 

Naprawy pogwarancyjne

1.  Serwis dokonuje również napraw pogwarancyjnych o ile są one możliwe.

2.  Postępowanie w przypadku napraw pogwarancyjnych jest indywidualnie uzgadniane z Klientem.

Producenci w sklepie

 • logo Alarmguard
 • logo Alarmtech
 • logo Amerplast
 • logo BCS
 • logo Bosch
 • logo Bosch.
 • logo Commax
 • logo CSB
 • logo Dallmeier
 • logo DSC
 • logo Elmes
 • logo Fujinion
 • logo Ganz
 • logo Grundig
 • logo HikVision
 • logo HSK Data
 • logo Konsmetal
 • logo Leaftron
 • logo Neovo
 • logo PAG
 • logo Pulsar
 • logo Roger
 • logo SATEL
 • logo Scot
 • logo Secural
 • logo SecurityNet
 • logo UTC
Ładowanie...
facebook

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj

Zamknij