Regulamin Sklepu Internetowego SECURAL

 

1.  Informacja o firmie

1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.e-secural.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe SECURAL Jacek Giersz (w skrócie SECURAL) z siedzibą w Sosnowcu, 41-205 Sosnowiec, ul. Gen. K. Pułaskiego 4 działające na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

NIP: 644-000-38-85,  REGON: 003447871.

Konto bankowe: VW Bank SA Nr 22 2130 0004 2001 0340 6410 0001.

 

2.  Ochrona danych osobowych

2.1 Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu www.e-secural.pl  w celu dokonania rejestracji i zakupów  są przetwarzane przez SECURAL wyłącznie w celu realizacji umowy. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę  na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie  przez SECURAL  danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji przez SECURAL zamówienia oraz  jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach  oraz promocjach oferowanych przez sklep www.e-secural.pl

2.2  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

2.3  Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu ma wgląd do swoich danych w zakładce ”‘moje konto”  oraz może je zmieniać.

2.4 Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

3.  Ceny

3.1  Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.e-secural.pl wyrażone w złotych polskich (PLN).

3.2  Ceny w sklepach SECURAL mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego e-SECURAL.pl

3.3  Wiążąca dla transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.

3.4  Przedstawione ceny są cenami fabrycznymi producentów i importerów. Po zarejestrowaniu się - założeniu konta Klient otrzyma indywidualnie określony rabat.

 

4.  Zamówienia

4.1 Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.e-secural.pl kierowane przez SECURAL do Odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

4.2 System sklepu internetowego www.e-secural.pl umożliwia Klientom składanie zamówień na towary dostępne w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość.

4.3  Klient może dokonywać zakupów bez zakładania konta Klienta czyli bez rejestracji  albo  rejestrując się czyli zakładając konto Klienta.

4.4  Założenie konta umożliwia przeglądanie zrealizowanych zamówień, śledzenie stanu aktualnego zamówienia oraz otrzymanie statusu "stałego Klienta", któremu przyznawane są indywidualne rabaty.

4.5 Założenie konta Klienta polega na rejestracji i aktywacja konta poprzez wypełnienia formularza znajdującego się na stronie www.e-secural.pl w zakładce „zarejestruj się”. W przypadku gdy dane Klienta nie będą kompletne lub będą błędne, zamówienie nie zostanie przyjęte. Aktywacja konta następuje po potwierdzeniu rejestracji  przez Klienta.

4.6  W celu dokonania zakupu towaru należy :

 • etap 1: wybrać interesujący  produkt i nacisnąć klawisz "dodaj do koszyka" a nastepnie  wpisać ilość kupowanych produktów. Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka w celu zrealizowania zakupów należy nacisnąć klawisz "dalej" co spowoduje przejście do drugiego etapu zakupów.
 • etap 2: wybrać sposób płatnosci: przelew bankowy lub płatność gotówką kurierowi przy dostawie oraz sposób dostawy: przesyłka kurierska.
 • etap 3: Klient niezarejstrowany proszony jest o podanie swoich danych do wystawienia faktury oraz wysyłki towaru, a także  zaakceptowanie regulaminu sklepu. Klienci mogą również podać inny adres dostawy niż adres nabywcy na fakturze. Ten etap zakończony zostaje przez naciśnięcie klawisza "zamów".

4.7 Na adres poczty elektronicznej Klienta przesyłana jest informacja o złożonym zamówieniu z prośbą o potwierdzenie tego zamówienia. Zawarcie umowy kupna/sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta wysłane pocztą elektroniczną z adresu e-mail Klienta.

4.8 Korekty do zamówienia można składać  tylko przed naciśnięciem klawisza "zamów". 

4.9 Informacje o poszczególnych etapach realizacjach zamówienia wysyłane są pocztą elektroniczną do Klienta.

 

5.  Jakość towaru

5.1  Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym e-secural.pl to produkty oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Pochodzą z legalnych źródeł bezpośrednio od producentów lub oficjalnych importerów w Polsce  lub są  importowane od producentów przez SECURAL lub  są produkowane przez SECURAL.

5.2  Do każdej przesyłki dołączana jest faktura vat.

 

6.  Dostawa

6.1 Towar zamówiony w sklepie internetowym www.e-secural.pl dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich: DHL Express (Poland) Sp. z o. o. , K-ex Sp. z o. o. lub UPS Sp. z o. o.

6.2  Produkty wysyłane są w dni robocze (od poniedziałku do piątku). 

6.3 Na czas otrzymania przesyłki przez Klienta składa się czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) oraz  czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostawy.

6.4  Terminy dostaw podawane przez SECURAL w potwierdzeniu zamówienia lub gdziekolwiek indziej są określane w przybliżeniu,  a ich ewentualne przekroczenie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji.

6.5  Koszty dostawy zależą od formy płatności:

 • koszt dostawy przy płatnosci przelewem wynosi 16,25 zł netto tj. 19,99 zł brutto
 • koszt dostawy przy płatności za pobraniem wynosi 24,30 zł netto tj. 29,89 zł brutto 

 

6.6 Koszty te są wyliczane dynamicznie w zależności od wybranych przez Klienta opcji i prezentowane w koszyku przy składaniu zamówienia.

 

7.  Bezpieczeństwo przesyłki

7.1  Zamówiony towar wysyłany jest w oryginalnym opakowaniu i ewentualnie w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym produkty w czasie transportu.

7.2  Każda przesyłka jest ubezpieczona do pełnej wartości przesyłanego w niej towaru.

7.3  Instrukcja postępowania przy odbiorze przesyłki:

 • po dostarczeniu przesyłki Klient winien w obecności kuriera dokładnie  sprawdzić stan zewnętrzny przesyłki, stan opakowania, rozpakować przesyłkę i sprawdzić stan oraz kompletność zawartości.
 • w przypadku uszkodzenia przesyłki odmówić jej przyjęcia  lub  w przypadku przyjęcia uszkodzonej przesyłki należy obowiązkowo sporządzić w obecności kuriera protokół szkodowy.
 • w protokole należy umieścić  informacje o zabezpieczeniu przesyłki – rodzaj opakowania  oraz informacje o uszkodzeniach  i ewentualnych brakach. Jeżeli to możliwe należy wykonać zdjęcia uszkodzonej przesyłki i dołączyć je do protokołu.
 • Klient jest zobowiązany do zachowania  jednego egzemplarza protokołu  szkodowego.
 • informacje o odmowie przyjęcia przesyłki, a także w przypadku przyjęcia uszkodzonej przesyłki, kopie protokołu szkody wraz z załącznikami (zdjęcia uszkodzonej przesyłki) należy niezwłocznie przesłać  pocztą elektroniczną do sprzedawcy na adres sklep@e-secural.pl

7.4  Szkoda zostanie niezwłocznie naprawiona po otrzymaniu przez SECURAL prawidłowo sporządzonego protokołu wraz z załącznikami.

                                                                                                 

8.  Płatność za towar

8.1  Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

 • płatność przelewem - przelew na rachunek bankowy SECURAL w banku VW Bank SA nr 22 2130 0004 2001 0340 6410 0001  przed wysyłką towaru do Klienta.
 • płatność za pobraniem - gotówka do rąk kuriera.

 

8.2  W przypadku płatności przelewem bankowym  przed wydaniem towaru zamówiony towar zostanie wysłany Klientowi bezpośrednio po odnotowaniu wpływu należności na konto bankowe SECURAL.

8.3  SECURAL może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w potwierdzeniu realizacji zamówienia przez SECURAL.

 

9.  Procedura reklamacji towarów

9.1 Wszystkie produkty w sklepie  internetowym  www.e-secural.pl  posiadają gwarancje producenta  i mogą być serwisowane w punktach autoryzowanych przez producentów na warunkach producenta urządzenia.

9.2 Załączona do produktu gwarancja producenta ważna jest wraz z kopią faktury vat  zakupu, które należy dołączyć do reklamacji.

9.3 Gwarancja i sposób jej realizacji zależą od warunków gwarancyjnych producenta.

9.4 Dostarczenie towaru w ramach reklamacji gwarancyjnej w celu jej rozpatrzenia i naprawy jest niezbędne.  

9.5 Miejscem wykonania zobowiązań wynikających z gwarancji na nabyty  w SECURAL towar  jest siedziba firmy SECURAL.

9.6 Towar reklamowany w ramach gwarancji musi być dostarczony  do SECURAL na koszt Klienta. SECURAL pokrywa koszty dostarczenia  do Klienta naprawionego lub wymienionego  w ramach gwarancji towaru.

9.7 W celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej  konieczne jest przesłanie pocztą elektroniczną  na adres sklep@e-secural.pl informacji o zaistniałej usterce oraz podanie w treści maila nazwy i modelu produktu, nr seryjnego urządzenia jeżeli jest to możliwe, opisu uszkodzenia oraz numeru faktury VAT zakupu.

9.8 Klient pocztą zwrotną otrzyma formularz potwierdzenia zgłoszenia reklamacyjnego z nadanym numerem reklamacji. 

9.9 Klient drukuje i podpisuje otrzymany formularz potwierdzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a następnie dołącza go wraz  z dokumentem gwarancyjnym wydanym przez producenta (jeżeli taki był dołączony do urządzenia) oraz kopią faktury zakupu do przesyłki z reklamowanym urządzeniem. Przesyłkę należy wysłać  do SECURAL na adres PTH SECURAL , 41-205 Sosnowiec, ul Gen. K. Pułaskiego 4.

9.10 SECURAL dopuszcza złożenie reklamacji bez dowodu zakupu o ile zakup zostanie potwierdzony w SECURAL w formularzu potwierdzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

9.11 Odsyłany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, rejestratorów). W przypadku braku oryginalnego opakowania za zgodą SECURAL dopuszcza się wykorzystanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Informację o braku oryginalnego opakowania należy zamieścić w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9.12 Towar powinien zostać przysłany kompletny,  z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego  sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru.

9.13 Zgłoszona wada lub niezgodność towaru z zamówieniem podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada podlega gwarancji lub czy niezgodność towaru z zamówieniem istniała w chwili jego wydania.

9.14 Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany do Klienta.

9.15 Klient oprócz roszczeń wynikających z wad towaru nie ma prawa do odszkodowania, między innymi z tytułu straconego zysku w rezultacie nabycia towaru  z wadami.

9.16 Klient traci prawo do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w przypadku:

 • uszkodzeń towaru powstałych w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z instrukcją obsługi postepowania, przechowywania, instalacji oraz eksploatowania, a także zaniedbania z winy użytkownika
 • uszkodzeń spowodowanych zużyciem eksploatacyjnym albo uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą współpracą z innymi  niekompatybilnymi urządzeniami
 • stwierdzenia modyfikacji, napraw lub jakichkolwiek manipulacji w reklamowanym urządzeniu, dokonanych poza autoryzowanym punktem serwisowym.

 

10.  Serwis

10.1  Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:  PTH SECURAL – SERWIS, ul. Pułaskiego 4, 41-205 Sosnowiec

10.2  Kontakt do działu serwisu: sklep@e-secural.pl,  tel./fax 32 291 86 17,  32 291 88 10.

10.3  Serwis dokonuje również napraw pogwarancyjnych o ile są one możliwe.

10.4  Postępowanie w przypadku napraw pogwarancyjnych jest indywidualnie uzgadniane z Klientem.

 

11.  Zwrot towaru przez klienta

11.1 Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia odebrania  towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie zakupionego towary wraz z załączonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy kupna /sprzedaży przed upływem 14-dniowego terminu.

11.2 Towar powinien zostać zwrócony w stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z kopią faktury. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

11.3  W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru i tą decyzję poprze pisemnym oświadczeniem, oraz gdy zostaną w całości spełnione wszystkie postanowienia pkt. 11.1 i 11.2  umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Klientowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

11.4  Zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U.nr 180, poz 1495) Klient ma  prawo zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do sklepu w którym zakupił nowy sprzęt . Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, odsyłają zużyty sprzęt  na swój koszt na adres SECURAL.

 

12.  Postanowienia końcowe

12.1  Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

12.2 Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego    zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

 

 

 

 

Producenci w sklepie

 • logo Alarmguard
 • logo Alarmtech
 • logo Amerplast
 • logo BCS
 • logo Bosch
 • logo Bosch.
 • logo Commax
 • logo CSB
 • logo Dallmeier
 • logo DSC
 • logo Elmes
 • logo Fujinion
 • logo Ganz
 • logo Grundig
 • logo HikVision
 • logo HSK Data
 • logo Konsmetal
 • logo Leaftron
 • logo Neovo
 • logo PAG
 • logo Pulsar
 • logo Roger
 • logo SATEL
 • logo Scot
 • logo Secural
 • logo SecurityNet
 • logo UTC
Ładowanie...
facebook

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj

Zamknij